Umowa detektywistyczna

Stroną umowy o usługi detektywistyczne Śląsk nie mogą być absolutnie organy prowadzące i nadzorujące postępowania karne, a nawet nadzorujące postępowania o przestępstwa gospodarcze. Takimi organami są np. Sąd powszechny ( w tym: sąd rejonowy, sąd okręgowy, sąd wojskowy, Sąd Najwyższy, sądy apelacyjne, wraz z wydziałami karnymi). Zaliczyć możemy również Prokuraturę Generalną oraz co ważne również podległych prokuratorów powszechnych i wojskowych jednostek organizacyjnych.

Usługi detektywistyczne Śląsk

Do organizacji tych również zaliczamy Trybunał Stanu, Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urząd Skarbowy, Inspektor Kontroli Skarbowej, Urząd Celny, Żandarmeria Wojskowa i Straż Graniczna.
Stroną takiej umowy, która świadczy usługi detektywistyczne nie może być również sejmowa komisja śledcza (przepis art. 2 ust. 1 pkt 6). W odpowiednich przepisach znajdziemy uwarunkowania prawne, które to opisują. usługi detektywistyczne Śląsk
Natomiast zgodnie z przepisem art.3 ustawy o usługach detektywistycznych podjęcie działalności gospodarczej w takim zakresie działań, więc zarobkowej działalności usługowej, wykonywanej w sposób zorganizowany oraz ciągły to działalność regulowana zasadami prawnymi. Dlatego też taka działalność wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności detektywistycznej. Wpis taki prowadzony jest przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Obecnie świadczenie usług detektywistycznych podyktowane są przede wszystkim koniecznością ochrony zarówno wolności jak i praw innych osób.
Detektyw, przedsiębiorca może więc wykonywać działalność regulowaną, jeśli spełni dwie zasady. Pierwsza- spełnienie wszystkich niezbędnych warunków, w celu uzyskania niezbędnej licencji detektywa. (art. 15 ustawy o usługach detektywistycznych) Drugim takim uwarunkowaniem jest uzyskanie wpisu w rejestrze działalności, prowadzonej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (art. 17 ustawy o usługach detektywistycznych).
Ważnym i istotnym faktem o którym należy pamiętać jest zasada, że działalność regulowana obejmuje różne dziedziny działalności gospodarczej.
Podsumowując powyższy tekst łatwo stwierdzić, że zdobycie odpowiednich dokumentów, licencji w celu prowadzenia działalności takim charakterze nie należy do najprostszych.